Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за видами економічної діяльності та стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»
Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9«Фінансові інструменти» станом на 01.09.2023
Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності станом на 01.09.2023 року
Розподіл кредитів, та розміру кредитного ризику за класами боржника станом на 01.09.2023 року
Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Ідея Банк", станом на 01 вересня 2023 року